Logo eDziennika
Internetowy dziennik szkolny
Po 17 latach funkcjonowanie
eDziennik kończy działanie.