Logo eDziennika
Internetowy dziennik szkolny
        O eDzienniku

Na początek kilka rzeczy dość oczywistych przy systemie szkolnego dziennika elektronicznego:

Możliwość bieżącego kontrolowania ocen, nieobecności i uwag ucznia przez jego rodziców znakomicie ułatwia bieżący szybki kontakt rodziców ze szkoła. I to jest główna zaleta tego typu systemów. Korzyści istnieją głównie dla rodziców, a w konsekwencji również dla uczniów.

Twierdzenie, że ułatwia to pracę nauczycieli czy dyrekcji szkoły jest raczej fikcyjne. Dla tych użytkowników systemu jest to głownie dodatkowa praca. Mogłoby to być ułatwieniem w sytuacji, gdy komputer podłączony do internetu byłby w każdej klasie i nie trzeba byłoby prowadzić tradycyjnego dziennika. Jest to jednak sytuacja z kategorii science-fiction.

Komputery i internet stają się coraz bardziej elementem naszej codzienności. Nie ma więc możliwości ominięcia tego typu systemów szkolnych.

Ponieważ sam jestem nauczycielem, to postanowiłem przygotować dziennik elektroniczny dla szkoły, który w zamian za wkład pracy nauczycieli i dyrekcji oferowałby im coś więcej niż tylko satysfakcję z korzystania z internetu oraz możliwość szybkiego informowania rodziców o efektach nauki ich dzieci. Tak przed kilku laty zrodziła idea eDziennika.

Większość nauczycieli raczej daleka jest od informatyki. Należało więc maksymalni ułatwić im wprowadzanie danych. Oceny i absencje wprowadza się bez skomplikowanych formularzy. Strona do wpisywania jest w miarę wiernym odzwierciedleniem strony z tradycyjnego dziennika: po lewej lista uczniów, obok kratki na wpisywanie ocen i absencji. Poruszanie się po stronie za pomocą myszki lub klawiszy ruchu kursora. Intuicyjne i nie wymagające dodatkowych instrukcji. Dane o nowoprzyjętych uczniach można wpisywać ręcznie lub zaimportować z pliku tekstowego przygotowanego np. w windowsowym notatniku, co jest o wiele prostsze i szybsze.

Automatyczne drukowanie arkuszy ocen na zebrania i wywiadówki, to kolejne ułatwienie pracy nauczyciela.

Kolejna rzecz, to wszelkiego typu statystyki semestralne i roczne. Jeżeli system ma zgromadzone dane o ocenach i frekwencji uczniów, to może tworzyć je automatycznie. I obecna wersja eDziennika generuje automatyczne podsumowania klasyfikacji, ocen i frekwencji klasy dla każdego semestru w układzie identycznym jak w tradycyjnym dzienniku. Każde z tych zestawień można również wydrukować lub zapisać w formacie dokumentu Worda 2003 lub arkusza kalkulacyjnego Excela 2003.

Jeżeli już mamy semestralne podsumowania wyników każdej klasy w szkole, to można przygotować również podsumowanie dla całej szkoły. Również takie podsumowania są wbudowane w eDziennik. Można otrzymać wyniki klasyfikacji, frekwencji, zestawienie ocen, listy uczniów nieklasyfikowanych i z ocenami niedostatecznymi w układzie ilościowym i procentowym. W zależności od życzenia zestawienia mogą uwzględniać lub nie wyniki egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

Dane o wszystkich uczniach przechowywane są do końca roku szkolnego, w którym uczeń opuści szkołę. Dzięki temu w jednym miejscu wyświetlić wszystkie informacje o ocenach i absencji każdego ucznia z całego okresu nauki w szkole.

Również sprawozdania semestralne szkoły są przechowywane w bazie, co umożliwia łatwe i szybkie śledzenie efektów pracy szkoły w kolejnych latach.

Obecna postać eDziennik jest wynikiem funkcjonowania systemu w mojej szkole od 2002 roku: uwzględnia wszystkie uwagi, sugestie i prośby nauczycieli i dyrekcji z niego korzystających. I nie tylko rodzice są z niego zadowoleni. Mimo pewnej dodatkowej pracy rzeczywiście ułatwia pracę nauczycielom i dyrekcji.

Chcesz zobaczyć jak to działa w praktyce? Zobacz wersję demonstracyjną.

Nie wszystko jest jasne? Zapytaj. Na pewno odpowiem.