Logo eDziennika
Internetowy dziennik szkolny
        Funkcje użytkowników eDziennika

Zakres tego co zalogowany użytkownik może widzieć i jakie działania może wykonywać zależy od posiadanych uprawnień.

W systemie eDziennika jest pięć kategorii użytkowników. Każdy z nich ma inny możliwości działania i inny zakres dostępnych informacji. Na tej stronie możesz zapoznać się z możliwościami użytkowników przypisanych do poszczególnych grup.

Funkcje administratora eDziennika:

Funkcje dyrektora szkoły:

Funkcje nauczyciela:

Funkcje sekretariatu szkoły:

 

Funkcje rodzica / ucznia: