Logo eDziennika
Internetowy dziennik szkolny
        Przykładowe ekrany eDziennika

 

Chcesz zobaczyć jak to działa w praktyce? Zobacz wersję demonstracyjną.

Nie wszystko jest jasne? Zapytaj. Na pewno odpowiem.